Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ladybird Skatepark

• De aanwezigheid in het skatepark is op eigen risico
• Het gebruik van de obstakels in het skatepark is absoluut OP EIGEN RISICO!
• De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, letsel en/of ziekte voortkomend uit het gebruik van het skatepark
• De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal. Van iedere vorm van diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie
• Het gebruik van bescherming in de vorm van helm, knie- en elleboogbeschermers wordt sterk aangeraden
• De beheerder is bevoegd besluiten over de orde binnen het skatepark te nemen, die bindend zijn voor zichzelf en voor de gebruikers
• De beheerder is bevoegd personen die zich niet aan deze regels houden, te weigeren en / of verdere stappen te ondernemen.

Huisregels

• Het is verboden binnen te roken, roken op de patio is toegestaan
• Het gebruik van en handel in (soft-)drugs is verboden
• Het is verboden om de obstakels te waxen
• Het opzettelijk toebrengen van schade in het skatepark, anders dan door het skaten, wordt gezien als vandalisme, de veroorzaker moet de schade vergoeden
• Agressie en discriminatie worden in geen enkele vorm getolereerd
• Het is verboden drank en/of etenswaren te gebruiken in het skatepark, doe dit in het Skatecafé of de Patio.
• Eigen, meegenomen alcoholische dranken zijn in en om het gehele park verboden
• Glas is niet toegestaan in het skatepark, alleen in het Skatecafé. Neem glaswerk niet mee naar buiten
• Respecteer onze buren, maak geen onnodig lawaai en veroorzaak geen overlast
• Tweewielers zijn verboden in het skatepark (BMX, step, waveboards en andere waarvan wij het bestaan niet weten)
• Honden en andere dieren worden niet toegelaten tot het skatepark
• Luister altijd naar de medewerkers van het skatepark
• Afval hoort in de afvalbakken, houd ons park netjes en ruim je eigen rommel op
• Behandel iedereen in het skatepark met respect.

Je bent hier te gast, gedraag je dus ook zo!

 

Skatecafé / Horeca

In het Skatecafé zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:
• Aan personen jonger dan 18 jaar
• Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
• Aan vrouwen waarvan bekend is dat zij zwanger zijn
• Wanneer dit verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt
• Er zal afhoudend worden gereageerd bij het verzoek van gasten om onbeperkt te schenken
• Verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcohol zal worden tegengaan, door daar waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen

• Glas is niet toegestaan in het skatepark, alleen in het Skatecafé. Neem glaswerk niet mee naar buiten
• Respecteer onze buren, maak geen onnodig lawaai en veroorzaak geen overlast.
• Het is verboden in het Skatecafé gekochte drank en/of etenswaren te gebruiken buiten het Skatecafé

 

Voorwaarden Leskaart

• De Leskaart word alleen verstrekt bij een volledig ingevuld aanvraag formulier (via de website).
• De Leskaart is bewijs van betaling van de lessen en word pas vertrekt na betaling van de complete lescursus. Deze dienen bij de eerste les betaald te worden.
• De leskaart dient elke les meegenomen te worden en dient als registratie voor de gevolgde lessen.
• uitsluitend geldig en te gebruiken door de leskaarthouder.
• Voor diefstal, verlies of beschadiging zijn wij niet aansprakelijk.
• Namaak, kopieëren, vervalsen en/of dupliceren van de leskaart is niet toegestaan.
• Oneigenlijk gebruik van de leskaart is niet toegestaan (de pas is persoonsgebonden).
• Verder zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van toepassing.

 

Voorwaarden Meedoenregeling

Aanvraag via de website
• De aanvraag word alleen behandeld bij een volledig ingevuld aanvraag formulier en een scan/kopie van een geldig identiteitsbewijs de aanvrager van de Meedoenregeling.
• Bij het afhalen van het product, word de aanvrager verzocht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, overeenkomend met de gegevens van de aanvraag.

Aanvraag via kassa Skatepark
• De aanvraag word alleen behandeld bij een volledig ingevuld aanvraag formulier en een scan/kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de Meedoenregeling.
• Bij het afhalen van het product, word de aanvrager verzocht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, overeenkomend met de gegevens van de aanvraag.

Algemeen
• Afgifte en behandeling van het aangevraagde product via de Meedoenregeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
• Het aangevraagde product is uitsluitend geldig en te gebruiken door de aanvrager van de Meedoenregeling.
• Voor diefstal, verlies of beschadiging zijn wij niet aansprakelijk.
• Oneigenlijk gebruik van de Meedoenregeling is niet toegestaan (deze is persoonsgebonden).
• Verder zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van toepassing.

 

Voorwaarden Strippenkaart

• Voor diefstal, verlies of beschadiging zijn wij niet aansprakelijk.
• Namaak, kopieëren, vervalsen en/of dupliceren van de Strippenkaart is niet toegestaan.
• Oneigenlijk gebruik van de Strippenkaart is niet toegestaan (de kaart is persoonsgebonden).

• De Strippenkaart heeft een uniek 6 cijferig nummer ter registratie
• Verder zijn onze huisregels en algemene voorwaarden van toepassing.